Hvordan skrive en spalte?

Bertil er med i en pensjonistforening og har gjort seg kjent som noe av en tenker og filosof. Formannen i foreningen spør en dag Bertil om han kunne tenke seg å skrive kronikk i foreningens medlemsblad. Hva skal spalten handle om, spør Bertil. Men du, som har fordypet deg i Platons forfatterskap, vet sikkert hvordan du skriver en god kronikk, sier styrelederen og fortsetter. Skriv noe om hvordan Platons ideer påvirker oss pensjonister i dagens samfunn.

Hvordan skrive en spalte

Etter litt nøling takker Bertil ja til det smigrende tilbudet. Han må ikke miste tilliten som forbundets ekspert på idé- og læringshistorie. Men, hvordan skriver man en kronikk, tenker Bertil. Han skrev aldri ned noe, men bare gikk og tenkte. I så måte ligner han mer på Sokrates enn Platon. Sokrates skrev aldri noe, men hans elev Platon måtte.

Bertil har tenkt å få hjelp til å lære å skrive spalte. Han tar kontakt med en bekjent som skrev lederartikler og kronikker i lokalavisen. Den tidligere redaktøren blir entusiastisk og lover å sende et notat om hvordan man skriver en spalte trinn for trinn.

Hvordan skrive en spalte – et eksempel

Til sin glede får Bertil et forslag til hvordan han kan skrive en kronikk om Platons ideer og hva han bør tenke på. Han mottar forslaget i punktform:

  • Start med å finne en overskrift til spalten som vekker leserens interesse
  • Lag en kort introduksjon om hva spalten ønsker å formidle. Temaet tatt i betraktning bør innledningen helst ha et humoristisk «touch». Hva har pensjonisttilværelsen med Platon å gjøre, må leseren spørre.
  • Tenk på hvilken kunnskap dine lesere av kronikken har om Platon
  • Fortell hvordan samfunnet i Athen var strukturert på Platons tid
  • Skriv kort om Sokrates og hvorfor han måtte ta giftbegeret sitt. Leserne har hørt den historien og føler seg litt allmennutdannede. Å smigre leseren er alltid bra.
  • Fortell om Platons ideer om hvordan et samfunn skal bygges og hans arbeid «Staten»
  • Hvordan har ulike ideologier blitt påvirket av Platon? Var han en demokrat eller var han til og med en talsmann for et elitesamfunn eller diktatur?
  • Nå er tiden inne for å fortelle oss hvordan du ser på Platon og hans betydning i dag
  • Hvilken konklusjon trekker du selv som amatørfilosof: Har Platon noen betydning for dagens pensjonisttilværelse?
  • Husk at spalten kan danne grunnlag for en diskusjon på et kommende møte i pensjonistforeningen. Nevn noen punkter som kan være gjenstand for en slik fremtidig diskusjon, for eksempel Platons idéteori, eller hvorfor ikke platonisk kjærlighet.

Upptäck

Se mer